Digitalisering av arbeidsprosesser

Alle organisasjoner har potensial for effektivisering og forbedring av interne og eksterne arbeidsprosesser. Virksomheter som lykkes har bedre marginer og lønnsom vekst over tid. De styrker sin konkurranseposisjon og reduserer risikoen for å bli akterutseilt.

Sammen med våre kunder kartlegginger vi forretningskritiske arbeidsprosesser; både med hensyn til kundereisen, teknologiløsninger og arbeidsoperasjoner. Deretter utvikler vi tilpassede digitale verktøy som bidrar til verdiskapning og effektivisering av driften.

Når vi anbefaler innovasjonstiltak står produksjonsressurser og kunder i sentrum. Ved å inkludere vår spisskompetanse i skjæringen mellom teknologi og drift, er vi i stand til å utvikle moderne, smarte og kostnadseffektive løsninger som radikalt forbedrer virksomhetens måte å jobbe på.

Teknisk vedlikehold

Få kontroll på vedlikeholdet, enten du har bygg, maskiner, kjøretøy, utstyr eller annet som krever oppfølging og håndtering.

Digitalt kvalitetssystem

Bygg digitale skjema som fungerer på alle skjermstørrelser, med moduler for sikker jobbanalyse (SJA), vernerunde og sjekklister.

Logistikkoptimalisering

Løsninger for smidigere drift og prosessflyt. Flåtestyring, ordresystem og tracking av leveranser.

Ressursplanlegging

Ressursplanlegging kan automatiseres og forenkles - vi vet hvordan.

Mobil- og Webapplikasjoner

Vi bygger skreddersydde applikasjoner for mobil og web etter dine behov.


Digital signage

Skreddersydde skjermløsninger for informasjonsformidling til alle typer formål.

Er du interessert i å høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift?

Ta kontakt med Erik Sundt Hansen for en uforpliktende samtale: Tlf: 907 06 808